Så gör du en bra butiksexponering

En bra butiksexponering är ett måste om du har en butik. Om det är så att du vill ha hjälp med att göra en butiksexponering, så finns det en del bra tips och råd vi kan ge dig. Ett tips är att ta hjälp av Hestra. När du ska exponera butiken på ett bra sätt, se till då att ha en bra lokal för det första. I denna lokal ska du sedan se till att ha dina varor som du säljer så att kunderna kan få en bra översikt över det hela. Sedan är det inte fel att se till så att lokalen i sig är luftig och ljus. Addera gärna in gröna växter och annat med utöver att ha bra displayställ.

Att göra en bra exponering av butik, det handlar mycket om att du ska göra kunden eller kunderna inspirerade. Det så att de vill handla. Bra ljus och en bra ljudmiljö är även det viktigt!

Exponera din butik på rätt sätt

När du ska satsa på att göra en bra butiksexponering. Se då till att ha bord och hyllor i olika höjder. Gärna även så att du kan hänga upp och exponera på det viset. Bland annat bör du tänka på detta då du ska exponera dina varor:

  • Ha koll på färgerna
  • Gruppera varorna på bra sätt
  • Använd dig av ljuset
  • Våga vara annorlunda
  • Ha inte allt för många varor

Du bör se till att din exponering inte blir för rörig. Kunden ska ha god översikt av vad som finns. Sedan är det som sagt inte ett måste att exponera på samma sätt som dina konkurrenter gör, utan stick ut!